Välkommen till Rail Safe Service

Rail Safe Service (RSS) är ett företag som vänder sig till kunder som har järnväg i sitt system. Vi inriktar oss på signalbiten, närmare bestämt till alla som har något slags system med till exempel vägskydd , växlar, ställverk, spårledningar, med mera.

Vi är en del av Scandinavian Track Group AB (STG) som via sina resursbolag har spetskompetens inom bygg och underhåll av järnväg samt konsulttjänster. STG’s affärsföretag servar den lokala marknaden och de personer som är verksamma där genom en direkt närhet och stor lokal kunskap.