Tjänster

  • SISÄ kontroller
  • ATC nedsättningar (ombesörjer projektering)
  • Projekteringar
  • Byggnationer av alla tänkbara signalanläggningar
  • Felsökning (jour)
  • Signalbesiktningar
  • Signalritningar i CAD-form
  • Utläggning av ATC-nedsättningar

Kompetens inom Scandinavian Track Group AB

Rail Weld Sweden AB: Järnvägsteknisk svetsning, spårväxlar, bearbetning av räler och växlar.
Spår 1435 AB: Ban, El och Trafiksäkerhet.
Rail Safe Service AB: Signalteknik
Electric Rail Service AB: Kontaktledning och elkraft.
Infra Tech Consulting AB: Besiktning*, Kontroll och provning. *(Säkerhets och Underhållsbesiktning, Entreprenadbesiktning, Ibruktagningsbesiktning, Övertagandebesiktning, Tillståndsbedömning)
Dalaspår AB (under namnändring): Tvåvägsgående järnvägsentreprenadmaskiner.

STG’s affärsföretag West Track Service, Danish Track Service, East Track Service, North Track Service har alla till uppgift att inom sina geografiska områden representera STG genom att serva sin lokala marknad. Under 2013 planeras uppstart av South Track Service och Norwegian Track Service.